9. jan. 2015

Intralot
Les resten her:
Intralot full write-up

6. jan. 2013

Oslo Bors VPS ASA (OSLO:NS)


Oslo Bors VPS ASA @ NOK 43/share: Boring, neglected, stigmatized and misunderstood. Screens incredible well given 7.5x EV/FCF (severely depressed FCF with worst-case adjustments on both equity trading and VPS settlement fees), ~50% of current market cap in cash (much of the cash is currently trapped which has been reflected in the conservative estimate of EV). With a sustainable dividend yield of ~10%+ you`re also getting paid handsomely while waiting for activity levels to pick up. Terrific implied market odds, - nothing great needs to happen despite plenty of positive triggers going forward.  

To summarize: A very favorable risk/reward proposition.

Update April 19, 2013

What attracted me to OSLO initially were double digit FCF yields where essentially all of the cash flows are being shared with shareholder via dividends. I also loved the fact that you end up with a mid-single digit EV/FCF multiple despite being very conservative on free cash in the estimate of EV as well as using a very depressed FCF in the denominator assuming current depressed activity levels will remain the same for a long time (despite the cyclical nature of this business, although pre-2008 levels are probably gone forever). Moreover, the news flow surrounding OSLO lately has turned from being very negative to quite positive with a number of potential IPO candidates and more optimism in general towards equities (It will also be interesting to eventually see the “good side” of operational gearing if activity levels turns positive again, this time with a leaner cost structure).

Triggers going forward (which in my opinion still are not discounted in the current share price):

1) Norwegian parliamentary election in September this year where the Conservative Party have done really well on recent polls The Conservative Party have had several meetings with Oslo Bors VPS in the past and they`ve brought forth many of the arguments made by Oslo Bors VPS historically related to the need for softening of the merger conditions from 2007 and the competitive environment in general. They actually made a very compelling case, but the Labour Party have so far not been willing to initiate any measures to improve the competitiveness of Oslo Bors VPS. Some of the conditions they want to soften include the current prohibition of outsourcing core business functions, right now they have major overlap of similar business functions (e.g. three IT departments, two legal departments and so forth), and they need to run more clean and efficient to be able to compete with their European peers. There are also some excessive capital requirements imposed on VPS and the “trapped” cash in particular. However, there is going to be an election in September this year and the Conservative Party is doing really well on recent polls and this could be a major trigger for Oslo Bors VPS if The Conservative Party wins the election, given their willingness to actually improve the competitiveness of Oslo Bors VPS. A softening of the merger conditions from 2007 could mean significantly lower fixed costs and lower capital requirements.

2) Change in current ownership rules of Oslo Bors VPS (the current 20% ownership rule are now being changed and if it disappears entirely OSLO could become a much more likely buyout/merger candidate

3) New application for listing on its own exchange post parliamentary election (should screen very well on most screens if the shares were listed on a real exchange, i.e. available for more institutional investors) I do think there still will be competitive pressures on the VPS business going forward, especially the revenue streams related to VPS settlement fees, however, I don`t perceive this to be a significant threat to the overall thesis.

The VPS business or rather the “infrastructure” part of OSLO has different types of revenue streams including investor and issues products, annual issuer and member fees, information revenue as well as mutual fund products. These revenue streams have held up quite well historically and as long as Oslo Bors remain the main gatekeeper for companies within seafood, shipping and energy, we should be ok.

Feel free to contact me if you have any questions regarding the OSLO case.

Update 13 april 2014 - Q1: Utbytte og Dagens Risk/Reward

Fikk spørsmål rundt mulighetene for ekstraordinært utbytte etter salget av Oslo Clearing som forhåpentligvis blir sluttført neste uke. Kanskje det er interessant for flere.

Slik jeg har forstått det så var under 1 NOK eller ca 35M av fjorårets utbytte distribusjon av kapital fra Oslo Clearing som alltid har vært overkapitalisert. Etter denne distribusjonen så er kapital knyttet til Oslo Clearing på rundt 135M. Avtalen med SIX er at Oslo Børs VPS mottar 180M forutsatt en kapitalbase på 120M. Siden clearing businessen faktisk tjente noen kroner i 2013 så vil kapitalbasen være > 135M og pengene som Oslo Børs VPS (holdingselskapet) vil motta fra SIX, vil bli 195M forutsatt ingen skatt. 195M / 43 = 4.5 kr / aksjen som kan bli distribuert til aksjonærene i tillegg til de 7 kronene (300M) som kommer nå i mai. Tilsammen snakker vi da om 11 kr i utbytte i år hvis de distribuerer 4 for clearing. Det er ikke garantert at disse blir betalt ut men alt annet ville vært rart. De kan evt kjøpe tilbake aksjer men det også ville vært overraskende.

 Dagens selskapsverdi er på rundt 3,1 mrd der fri distribuerbar cash på ~180 mill er fratrukket mcap. Fri cash =(1992,274+446,524-1420,352)-146,507*0,72-135-110-240+42,3*(1-0,28)+195-473. Det meste fremgår av balansen i Q1-rapporten som kom i dag men legg merke til at 146M er pensjonsgjeld etter skatt, 135M er låst (men snart frigjort) kapital knyttet til Oslo Clearing, 240M er låst kapital knyttet til VPS og 110M er låst knyttet til Oslo Børs og de siste 42M er gevinst etter skatt ifm. overgangen fra ytelse til innskudd. 195M er distribusjon fra Oslo Clearing og de 473M er totalt utbytte på 11kr/aksjen. Alle oppkjøpene er hensyntatt (fishpool, burgundy og evolution).

Dagens risk/reward er selvfølgelig ikke like asymmetrisk som den var desember 2012, men så har EPS vekst fra et depressivt nivå, godt hjulpet av solid operasjonell gearing, gjort sitt til at OSLO egentlig aldri har blitt spesielt dyr. Gitt dagens EV på 3,1 mrd handles OSLO på rundt 11 ganger inneværende base-case-FCF (etter skatt) fallende til 10x på 2015 estimater. Run rate tall basert på Q1 tilsier lavere multipler. Dette er altså post utbytte på 7+4=11 kr. Ser man på EV/EBITA snakker vi om ~8,5x for inneværende år (base-case). 80M av inntjeningen i 2013 var ekstraordinær fra Burgundy og dette bidraget stort sett bort i 2014 ifg guidance i Q1-rapporten (Burgundy ble kjøpt for ingenting og kom med 52M i cash).

En måte å tenke valuation på er å se på ren utbyttekapasitet og IRR frem til utgangen av 2016 (utbytte på 11 i 2014, 6,5 i 2014 og 7 i 2016) og kjører en exit-multippel på 11x på base-case estimater i 2016 er oppsiden rundt 50 %. Hvis man strekker utbyttekapasiteten en del (11 kr 2014, 7,5 i 2015 og 9,5 i 2016) med en exit-multippel på 12,5x på optimistiske tall i 2016 + net cash, så snakker vi om en dobling fra dagens kurs.

 kjetil

1. aug. 2012

Pronova Biopharma ASA (PRON: NO)

As always, this position requires a time horizon of at least 2-3 years (though any potential exit opportunities strictly depend on price vs. value at any given time).You can download a copy of the writeup here.

15. jan. 2012

Dixons Retail PLC (LSE:DXNS)

I november i fjor skrev jeg en write-up på selskapet Dixons Retail som er notert på London-børsen. Du finner en PDF av denne her. Kursen har falt noe siden denne ble skrevet og jeg har benyttet anledningen til å kjøpe flere aksjer. Implisitt oppside basert på mitt mest konservative scenario (ikke worst case) er nesten 70%, men mage for stor volatilitet og lange briller er påkrevd. Kommentarer mottas med takk!

20. nov. 2011

Grieg Seafood (GSF:NO) - NOK 4.0 - 18. Nov 2011

Jeg har lenge snust på de forskjellige oppdrettselskapene på Oslo Børs. Jeg liker laks og ønsker å kjøpe aksjer i en syklisk vanskelig periode der markedet gjerne tenderer til å overreagere ved å extrapolere dagens lave laksepriser inn i evigheten og der man ofte glemmer de sykliske trekkene som kjennetegner denne bransjen.

Jeg ønsker først og fremst en kombinasjon av lav pris men samtidig en operasjonell og finansiell gearing som gjør det mulig å ri ut en lengre periode med lave laksepriser.

Et av de selskapene som ikke tilfredsstiller alle disse kravene men som ser veldig billig ut på balanseverdier, er Grieg Seafood. Det slo meg at siden dette selskapet i likhet med andre oppdrettselskaper må verdijustere sine biologiske eiendeler hvert kvartal (jf IAS 41 og at selskapet verdijusterer den del av biomassen som er over fire kilo og dermed har reell salgsverdi), - så burde jo det faktum at selskapet handles til 0,3 på P/B (dagens aksjekurs er 4,4 kroner, mcap = 480 mill)  samt at bilogiske eiendeler utgjør 70% av EK bety at markedet i praksis har sendt prisen på deler av fisken de har under produksjon og som svømmer rundt, ytterligere ned. Jeg gjorde noen justeringer på balansepostene for å hensynta vanskelige tider fremover. Goodwill nulles ut, verdien av lisensene reduseres med 25%, andre immaterielle eiendeler nulles ut, investeringer i joint ventures reduseres med 50%, lån til tilknyttet selskaper reduseres med 50%, kundefordringer reduseres med 50%, negativ fair value justering på biologiske eiendeler økes med ytterligere 40%, cash beholdning reduseres med 50% m.m. Etter justeringen ender jeg opp med at selskapet i dag handles til en justert P/B på rett under 0,5. Implisitt så betyr jo lav P/B at markedet tror at selskapet skal erodere verdier fremover eller ikke klare å generere en tilfredsstillende avkastning på egenkapitalen.

Problemet med Grieg er at selskapet ikke har på plass en skikkelig langsiktig finansiering samtidig som de har en svært aggressiv produksjonsvekst de kommende årene, noe som krever mye arbeidskapital. Samtidig er det jo betryggende å se at sentrale innsidere som Grieg-familien eier 50%+ av selskapet og kan sannsynligvis være en god kilde til kapital i tiden som kommer.

Sannsynligvis går jeg for et basket bet på tvers av de 2-3 billigste og beste selskapenen innenfor sektoren med god geografisk spredning for å diversifisere bort mye av den operasjonelle risikoen.

Regnearket mitt:

17. aug. 2011

ODIN Konferansen 2011

ODIN forvaltning holdt sin årlige konferanse forrige uke på Thon Hotell Ullevål. Her hadde bl.a. Whitney Tilson fra T2 Partners LLC et foredrag som omhandlet makroutsikter og viktige funn innenfor atferdsfinans. Jarle Sjo, ansvarlig forvalter av fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, hadde også et innlegg der han snakket om utsiktene innenfor shipping og offshore. Klikk på linkene for nedlasting av foilene som ble brukt.

Tilson hadde en del interessante refleksjoner rundt et begrep som kalles for "decision fatigue" som går på selvkontroll og beslutningsprosesser. Utgangspunktet for denne diskusjonen var en artikkel i New York Times som kan være verdt å studere nærmere. Boken som ligger til grunn for artikkelen finner du her og er skrevet av Roy F. Baumeister.

Alice Schroeder som skrev den offisielle biografien til Buffett har også noen refleksjoner rundt artikkelen som du finner her.
---------------

Under fjorårets konferanse hadde Robert Wyckoff fra Tweedy Browne en presentasjon som du finner her.

Daniel Kahneman: Diverse lesestoff

Daniel Kahneman har vært aktiv på PR-fronten den siste tiden. Han ga ut boken "Thinking, Fast and Slow" i slutten av oktober og denne har allerede rukket å blitt omtalt en rekke steder. Boken er tung så jeg har ikke rukket å lese hele enda.

Du trenger egentlig ikke kjøpe boken, det meste blir direkte og indirekte formidlet via disse foredragene og omtalene:

Legg Mason Thought Leader Forum 2011 - Transcript
Authors @ Google: Daniel Kahneman
Michael Lewis review: The King of Human Error
The New York Times - Two Brains Running

Apropo lesestoff og Legg Mason: Du kan også finne mye annet interessant lesestoff fra Legg Mason-konferansen som ble avholdt tidligere i år. Foruten Kahneman stilte selvfølgelig Mauboussin (alle hans strategibrev finner du her) samt Phillip Tetlock (kjent for boken Expert Political Judgement som gjengis i dette foredraget) og Douglas Erwin (har aldri hørt om denne karen men tittelen på foredaget virker interessant).

16. aug. 2011

Daniel Kahneman - Master Class 2011

Miguel Barbosa fra Simoleon Sense, har en riktig så fin link til Edge.org sin "Master Class 2011" der bl.a. Daniel Kahneman deler sine tanker rundt intuisjon, beslutningsprosseser og hans nye bok som kommer ut i slutten av oktober. Ta gjerne også en kikk på Kahnemans Nobelpristale fra 2002 som du finner her.

12. jul. 2011

Howard Marks - et langt liv som investor

Jeg har fått lest boken "The Most Important Thing" på hytten i sommer som i praksis er en samling av alle brevene som Howard Marks har skrevet til sine investorer siden 1990. Alle disse brevene ligger gratis tilgjengelig på hjemmesiden. Her kan du lese mer om Oaktree og Howard Marks.

Det er vanvittig mye gull i disse brevene når man først erkjenner at denne karen har vært gjennom de fleste sykler og bobler man kan tenke seg. Marks presenterer en del knagger og alternative måter å se ting på som jeg tror er verdt å internalisere. I praksis er denne boken en innføring i risk management og han er sterkt inspirert av Taleb sin tenkning rundt kompleksitet og risiko. Jeg tror at de fleste av oss, inkludert meg selv, har en tendens til å tro at verden ble til da vi ble født eller uteksaminert, vi er rett og slett litt ignorerende til historien og den rikdommen på erfaringer som vi faktisk har tilgjengelig. Her har man faktisk muligheten til å absorbere og internalisere et langt liv som investor der man også har muligheten til å lære av de feil og erfaringer som han har gjort. Man trenger ikke pisse på gjerdet for å skjønne at det gir strøm....

Resultatene til de forskjellige fondene i regi av Howard Marks har gitt meget gode resultater:


Legger ut noen personlige notater fra boken sammen med noen egne kjappe refleksjoner som blir en blanding av litt engelsk og litt norsk:

1. Brev everyone knows april 2007: "perversity of risk", the market is not a static arena in which investors operate. It is responsive, shaped by investors own behavior. Jf i wouldn't buy that stock, everyone knows it's too risky. Men their unwillingness to buy and their lack of participation på auksjonen reduces the price to the point where it's not risky at all. Broadly negative opinion can make it the last risky thing, since all optimism has been driven out of its price. Og motsatt ved eufori der no risk is feared and thus no reward for risk bearing no risk premium is demanded or provided. Why oppstår dette? Paradosket oppstår pga most investors think that quality as opposed to price is the determinant of whether something is risky. But high quality can be risky and low quality can be safe. It's just a matter of the price paid for them... (relatert til risiko premie er Knut Kjær sin kommentar i DN etter mini-krakket at: "De som står gjennom stormen, vil få den risikopremien som er i markedet. Premien er for tiden høy, sier han"). Når det ikke eksisterer risiko aversjon så får du ingen reward for å ta risiko ergo your hunger for something should be depended upon how something is priced. Sometimes the risk premium is appropriate, sometimes inadequate and sometimes excessive. Kartlegg rådende sentiment rundt dette, hvor er vi? Tenk Q4 2008 og risikopremien man fikk for å være senior i kapitalstrukturen vs aksjer!

2. Returns, absolute returns and risk, June 2006

3. Veldig mye av det Marks snakker om rundt the swing of the pendulum og risko aversjon som endres dynamisk går på slow contrast bias og cumulative og anchoring ift reference point, et punkt som endres i takt med kumulativ stimuli samt anticipation curcuiry og amygdala ift pendel metafor, men også social proof og social pain og viktigheten men vanskeligheten av kontrær atferd

4. Viktige lærdom og begreper fra Marks: pedilum swing, risk premiums, dynamiske markeder, sykluser alltid, 3 phases bull og bear markets, risiko forståelse og investors evne til å identifisere og ta betalt for samt Taleb og alternativ histories ift at risiko er skjult og risiko is the... Hva er risiko? the fact that more things can happen than will happen (som igjen er hentet fra Elroy Dimson) se opp mot WB og bedømming av andre ved å se på track record og risikoen de tok, it's only... when the tide goes out man ser hvilken risiko man egentlig tok ergo risk control = hidden asset og kun synlig når bølgen som løftet alle båtene er borte (alle er "flinke" i et bull mrk). Jf også eksempel med hedgefond x som genererte 100% i 2004 men forsvant i 2005 - risikoen som gikk med til å skape 100% i 2004 var risikoen som gjorde at fondet knakk i 2005 - the investing style and investing mindset which genereated the 100% return was probably the same mindset which caused the meltdown og ingen stilte disse spørsmålene da de fikk 100% - ingen var nyskjerrig eller urolig - bølgen skjulte risikoen som gikk med til å skape dette utfallet. Volatility on the upside is called profit og extreme fluctuations on the upside = people take as good news. Igjen: Risk never looks like risk when it's generating a high return. Se alt dette også opp mot prosess vs. utfall og vanskeligheten ved å tenke prosess når markedet spyr ut kortsiktige utfall hele tiden samt medias incentiver til å skrive noe hele tiden, sell side har incentiver til aktivitet/transaksjoner osv osv. Verdier skapes over tid, ikke hele tiden. I en transaksjonsorientert verden med et mediebilde som har et overskudd på info som ikke nødvendigvis skaper noen verdi for investor, hva bør man gjøre? Tenk distanse, tenk detachment, unplug, orientering og tilnærming tror jeg er key her. Alt bunner ut i at man ikke kan gjøre det samme som snittet hvis man skal ha resultater anderledes enn snittet, tenk innlegg Torkell Eide SK der han nevner mental detachment pga lokalisering i Stavanger vs. Aker Brygge / Wall Street osv.

5. Risk control og risk avoidance

6. Forståelsen og erkjennelsen av mean reversion (the swing of the pendulum og at ekstremene aldri kan vedvare, surplus energy brukes til å mean revert

7. Les brevet everyone knows april 26, 2007 som går på kontrær atferd

8. Viktige begreper fra forkjellige kapitler: investment = selective relative osv, risk premiums og dynamisk risiko aversjon, chasing returns og identify current return climate som henger sammen med baseball analogi

9. Hvor er vi? High return environment?

10. Hidden risk og alternative histories. Skille mellom probability og outcome og ignoring the possibility of improbable outcomes. Many people see the future as uncertain but the past as an absolute, it`s much more helpful to view the past as only one thing that happened from a range of possible things that could have happened (tenk Taleb og alternative stories).

Ligger dette latent for mennesket? Nei, hjelper det kun med en intelektuell forståelse av dette? Nei. Mennesket er pattern seekers og tilbøyelig for coherent stories og we make sense of events that really are random, vi ser et mønster der det egentlig ikke eksisterer et mønster, vi forstår ikke randomness og kompleksitet. Kahneman: Our mental machinery is designed to make sense of the world. Our mental machinery is designed to tell us stories, and those are stories we belive, and the stores tend to be simple. They tend to be causal, and yet, internally coherent. Dette igjen får effekter for investeringsmuligheter i form av extrapolering av recent past inn i evigheten - det ligger ikke latent å tenke probalistic i.e. alt eller ingenting i.e. overreaksjon og mispricing og skewed perception som skaper avvik fra reelle faktiske underliggende forhold og dermed en investeringsmulighet. Viktgist av alt er at det får implikasjoner for risk management og position sizing. Tenk også persepsjon og emotional guidance scale (EGS) - alt måles relativt til et reference point ergo alt er relativt ergo all stimuli er kumulativ og mennesket har ingen absolute aparatus til å vurdere hendelser i et absolutt perspektiv (slow contrast bias) som igjen forklarer hvorfor et lande-fra-månen-perspektiv er key fordi all stimuli akkumuleres mentalt ergo vi blir blind for bobler og gode tider (og motsatt). Se dette opp mot investors edge, hvordan oppnå en edge i investing? Alle absorberer den samme inputen og jakter den samme profitten - hvordan slå peers? Tenk unplug, detachment, delocation og fysisk orientere seg anderledes enn flertallet som igjen skaper en kontekst der refleksjon og prosessering av informasjon kan foregå på en mindre reflexive måte. Detachment vs. de som innretter seg i et miljø som genererer market cues hver sekund der de blir eid av Mr. Market gjennom CNBC sendinger som står på 24/7 og de BLIR Mr. Market, i.e. det som var en fordel blir en ulempe fordi du internaliserer cues fra markedsplassen, system 1 elsker det. Hvordan tenke 3-5 år ut i tid og ri ut caset ditt når du jobbet i et miljø som rapporterer og dreies mot utfall og noise hvert sekund? Vanskelig om ikke umulig. Tenk Tweedy Browne kontor: Someone who visited the firm stated ‘at most places you can tell if the market is up or down. At Tweedy Browne you can’t even tell if it is open! Reduser eksponering mot stimuli og info overflow i.e. business owner orientation vs. market orientation? (se i relasjon til Jason Zweig og Brian Knutson fra stanford sitt arbeid på neuroscience/economics). En intelektuell forståelse av disse tingene er ikke nok, en fysisk endring er nødvendig, det å lese om beh.finance etc er totalt waste hvis ikke jeg følger dette opp med en endring i praksis, her er fysisk orientering key tror jeg, hvordan skape et miljø for god decision making processes? detach, unplug, delocate (WB = Omaha, Klarman = Boston, SKAGEN = Stavanger, Templeton = Hawaii, Guy Spier = Sveits... distanse fra mrk = mindre stimuli og mrk cues = mer indenpendent though som gir rom for kontrær atferd og upopulære bets, jf også intervju SK i Stavanger Aftenblad: På Aker Brygge drikker alle forvalterne øl på samme pub etc.

11. The I know og I don't know school of investing fra brevet touchstones november 2009, meget Eureka pga valget mellom disse skolene har VANVITTIGE Langsiktige effekter på deg som investor og i don't know school er jo i praksis value investing: worry about what can go wrong i.e. downside fokus før upside som igjen ikke ligger latent for mennesket å gjøre fordi vi blir eid av anticipation curcuitry (limbiske systemet) og cocaine effektene av mrk priser (som igjen er stimuli for vårt nevrale nettverk, tenk dopamine og reward system teorier).

12. Ha et forhold til risikofri rente og den alternativ kostnad den representerer. Ha et forhold til risikopremier og forstå at risiko aversjon ikke er statisk ergo når alle er lysten på å ta risiko så er det ikke lenger noen risiko premie å høste nettopp fordi premien forutsetter at aktørene er averse mot risiko og derfor krever en premie som er forventet høyere avkastning

Poenget er at man til enhver tid bør forstå og kartlegge rådende sentiment og return environment pga dette sier noe om risikoaversjon og om det lønner seg å påta seg risiko nå som igjen alltid vurderes opp mot risiko fri rente

Forstå vanskeligheten med å kartlegge dagens rådende return environment og den psyken som preger nuet, jf slow cotrast bias og bruk trikset ift lande på jorden for første gang, hvis jeg landet på jorden i dag, hva ville jeg da.... tenk akkumulering av stimuli og referansepunkt, alt er relativt! detach detach detach.....

13. Leverage gjennom både gjeld og FK (op.gearing) og syklikalitet er fy fy og game over

14. Pris som risiko:Investing with the crowd is a sure way to lose money. If everyone thinks an investment is a bargain, then recent buying has been built into the price, in effect borrowing returns from the future. Investing with the crowd can thus generate returns for a while, but at the extremes (market highs and market lows) it will cost the investor. To be successful, investors must be contrarians.

15. Bra brev er it is what it is fra 17 mars 2006 som går på the i know school of investing og hvordan man bør forholde seg i praksis til syklus og fremtid. Ergo respond to current reality (it is what it is) as opposed to expecting the future to be clear

16. The role of luck og hidden risk og viktigheten av prosess vs. utfall

17. The I know og I don't know school of investing og implikasjoner ift valg vedr konsentrasjon eller diversification og se dette opp mot probalistic outcome distribution vs single scenario investing. Konsentrasjon kan jeopardize your investment survival

18. Brev the most important thing fra juli 2003 :The crusial choice between offence and defense investing som igjen gir implikasjoner og i bunn og grunn former din karriere som investor. Og husk at many see this decision as the choice between aspiring for more and settling for less. But the answer is that defense can provide good returns achieved consistently, while offense may consist of dreams that often go unmet. Valget mellom offense og defense er to veier jeg som investor må ta og ikke avvike eller nøle fra. Dette er en vei jeg må være trofast for. Defense investing = invest scared!! Worry About the possibility of loss. Worry About that there's something you don't know (se bilde fra sitatet og brevet the most important thing). Alt dette går på det wb sier nemlig at an investor needs to do very few things right as long as he avoids big mistakes

19. Second og first level thinking

20. Forstå at the fear of missing out og sterke sosiale krefter som social proof, scarcity og anticipation curcuiry får flertallet til å fokusere på what might work not what might go wrong. Det skjer en overreaksjon på begge ekstremene og når amygdala er aktivert så blir det overreaksjon på what might go wrong.

21. Leverage magnifies outcomes but doesn't add value. Se også opp mot: Risk never looks like risk when it's generating a high return.

22. Suspension of disbelief and conformity leads to errors and as a result, either risk taking or risk avoidance becomes excessive

23. When the dust settles and the uncertainty resolves, there is no bargains. The bargains come from the presence of uncertainty, doubt and risk (her mener han vel persipert risk?). Se opp mot WB og "you pay a high price in the stock market for a cherry consensus" og alle lederne til Trygve Hegnar om å vente til himmelen blir blå før du investerer etc.

Mål: identifisere divergence of price from value og årsaken til at det oppstår avvik er pga perception understates reality. Og hva er persepsjon? Hva styrer persepsjon? Hva skaper skewed perception? Tenk greed, fear, anticipation curcuiry, amygdala, fear of missing out, social proof, osv... tenk EGS og forstå dermed viktigheten av et kontrært utgangspunkt og langsiktig horisont for å gi tid til at aktørene kan komme seg enten opp (selge) eller ned (kjøpe) på EGS

24. Avoiding pitfals and identify and acting on errors? I would urge for awareness, flexibility, adaptability, and a mindset that is focused on taking cues from the environment

25. Etter å ha lest boken, forstår jeg poenget hans med erkjennelsen av at alt går i sykluser? Forstå at jeg aldri må extrapolate recent past into evighet men vær ydmyk for syklikaliteten i alt og mean reversion (this too shall past)

26. Eureka moment: risk control and margin for error should be present in your portfolio at all times. But you must remember that they're "hidden assets". Most years in the markets are good years, but its only in the bad years-when the tide goes out- that the value of defense becomes evident. Thus, in the good years, defense investors have to be content with the knowledge that their gains, Allthough perhaps less than maximal, were achieved with risk protection in place..... even though it turned out not to be needed. (Husk at risiko is knowing that more things can happen than will actually happen. Reflektere over hvor få som egentlig tenker over risikojustert avkastning, hvilken risiko gikk med til å skape denne avkastningen? Tenk Klarman med 19-20% annualisert siden 1983 med i snitt 30-40% cash vs. et peer fund som gen. 20% - forskjellen er jo natt og dag! Tenk Taleb og alternative stories eller hidden stories og tenk Seth Klarman når han snakker om å kjøpe deep out-of-the-money puts på de forskjellige indeksene som en billig måte å forsikre seg mot tail risk på. Når kan man kjøpe forsikring billig? Når persipert usikkerhet (vol) er lav (men egentlig høy? i.e. du trenger forsikring når du tror du ikke trenger det)

27. Avoiding pitfals ergo Inverse: where do I don't want to go? Inverse!

28. Andre quotes:

During the course of my 35 years in this business, investors’ biggest losses have come when they bought securities of what they thought were perfect companies – where nothing could go wrong – at prices assuming that degree of perfection . . . and more. They forgot that “good company” isn’t synonymous with “good investment.” Bottom line: there’s no such thing as a good idea regardless of price!

No asset class or investment has the birthright of a high return. It’s only attractive if it’s priced right

The desire for more, the fear of missing out, the tendency to compare against others, the influence of the crowd and the dream of the sure thing—these factors are near universal. Thus they have a profound collective impact on most investors and most markets. The result is mistakes, and those mistakes are frequent, widespread and recurring.…the process of investing requires a strong dose of disbelief. . . . Inadequate skepticism contributes to investment losses. Time and time again, the postmortems of financial debacles include two classic phrases: “It was too good to be true” and “What were they thinking?"

...

As Warren Buffett told Congress on June 2, 2010, “Rising prices are a narcotic that affects the reasoning power up and down the line.”


Time and time again, the combination of pressure to conform and the desire to get rich causes people to drop their independence and skepticism, overcome their innate risk aversion and believe things that don’t make sense.People who might be perfectly happy with their lot in isolation become miserable when they see others do better. In the world of investing, most people find it terribly hard to sit by and watch while others make more money than they do.

29. Alltid ha en formening og et estimat på valuation av et selskap, hva er verdien? Verdien kan komme i form av ulike former

Marks: a solidly based, strongly held estimate of intrinsic value = key... alt annet er jo egentlig spekulasjon?