8. okt. 2009

Sosial konformitet

I denne videoen kan du se det klassiske eksperimentet av Solomon Asch fra 1950 om sosial konformitet. I en markedslignende kontekst vil også andre ubevisste psykologiske prinsipper aktiveres noe som kan føre til uheldige beslutninger hvis ikke den mer rasjonelle delene av menneskehjernen (Neocortex) retter opp i feilene. Asch kommenterer eksperimentet:

"That we have found the tendency to conformity in our society so strong that reasonably intelligent and well-meaning young people are willing to call white… black is a matter of concern. It raises questions about our ways of education and about the values that guide our conduct."

Benjamin Graham uttalte følgende: "You are neither right nor wrong because the crowd disagrees with you. You are right because your data and reasoning are right."Bonus: Enda en video som viser sosial konformitet i praksis: