6. mai 2009

Intervju med Bruce Berkowitz fra Fairholme

Bruce Berkowitz er grunnlegger og forvalter av Fairholme Fund. Fondet har gitt en annualisert avkastning på 17,4% i perioden 1999-2007. S&P 500 har til sammenligning gitt 1,71% i samme periode. Fondet er kjent for å være høyt konsentrert og bevare en stor cash-andel i tider med mangel på gode ideer.

Del 1
Del 2
Del 3

Klikk her for å lese et intervju Outstanding Investor Digest hadde med Berkowitz tidligere i år.

Legg spesielt merke til prosessen han beskriver som «kill a company» - en prosess der man etter beste evne forsøker å belyse caset gjennom alle tenkelige negative scenarioer for å undersøke hvordan selskapet fremstår i slike situasjoner. En veldig omfattende sensitivitetsanalyse om du vil. Mennesker vil i kraft av våre kognitive strukturer finne bevis som bekrefter det vi allerede vet fremfor å motbevise det vi vet og tror («confirmation bias»). Dette sikrer en rasjonell tilnærming til investeringsbeslutningen og ligner mye på det Charlie Munger beskriver som «destroying your own best-loved ideas» - etter inspirasjon fra Albert Einstein. Munger vektlegger: «You must become good at destroying your own best-loved and hardest-won ideas. If you can get really good at destroying your own wrong ideas, that is a great gift.»