10. aug. 2009

Long-Term Capital Management: 10 År Etter

Eric Rosenfeld (en av innsiderne i LTCM) deler sin historie om hva som gikk galt med LTCM samt den lærdom han sitter igjen med i ettertid.