11. okt. 2009

Videokonferanse med Seth Klarman

Seth Klarman er president av Baupost Group - et long only hedgefund som har generert over 20% netto annualisert avkastning siden 1983. Fondet forvalter i dag over 15 millarder dollar for institusjonelle og formuende klienter. Baupost er uredd for å sitte med mye kontanter i euforiske markeder og har til tider en cash-andel i porteføljen opp mot 50% (45% cash april 2008). Seth Klarman var forøvrig bidragsyter på sjette versjon av Security Analysis som kom ut høsten 2008. Nå er det riktignok «distressed debt» som er Bauposts spesialitet, men verdiprinsippene står fremdeles sentralt.

I intervjuet formidler Klarman tydelig fokuset og prioriteringene som styrer en ekte investor, nemlig fokuset på nedside først og kilder som kan forårsake permanent tap av kapital («never lose money»), før avveining mellom avkastning for gitt risiko. Legg merke til at Baupost i sine sensitivitetsanalyser legger inn mange år med nedgang i både boligpriser og BNP for på den måten ha en tilstrekkelig sikkerhetsmargin i sine investeringer. Kloke refleksjoner:

«Interestingly, we have beaten the market quite handsomely over this time frame, although beating the market has never been our objective. Rather, we have consistently tried not to lose money and, in doing so, have not only protected on the downside but also outperformed on the upside.»

Opptak av konferansen som fant sted på Richard Ivey School Of Business finner du her.
Notatene til foredraget finner du her.
Et intervju med Klarman i Outstanding Investor Digest finner du her.