10. mar. 2010

Hvordan sikre objektivitet i analyseprosessen?

Jeg fant forleden et intervju av Filip Weintraub i databasen til Retriever. Dette ble gjort av Stavanger Aftenblad i 2007. Weintraub er forvalter av Skagen Global og kan vise til annualisert avkastning på 17% siden oppstart i 1997. Nå var det riktignok Kristoffer Stensrud som forvaltet dette fondet fra oppstart inntil Weintraub tok over november 2001. Legg spesielt merke til fokuset Weintraub og Skagen har på det å stille spørsmål ved etablerte sannheter. Dette relaterer seg til det jeg har vært inne på tidligere, nemlig forsøke å drepe dine beste ideer. Vi mennesker er kognitivt predisponert for å søke bevis som beviser det vi allerede tror og vet. Evnen til å stille spørsmål ved etablerte sannheter er naturlig nok også en nødvendig egenskap hos en kontrær investor. Flere suksessrike forvaltere har bygd inn fleksibilitet som sikrer objektivitet i slike tilfeller:

Charlie Munger: «You must become good at destroying your own best-loved and hardest-won ideas. If you can get really good at destroying your own wrong ideas, that is a great gift.»

Bruce Berkowitz: «We try and kill the company. We think of all the ways the company can die, whether it's stupid management or overleveraged balance sheets. If we can't figure out a way to kill the company, and its generating good cash even in difficult times, then you have the beginning of a good investment.»


Se også denne artikkelen for et innblikk i hvordan verdens største rentefond, PIMCO, drøfter sine investeringsideer i plenum. Utdrag fra artikkelen:

“The group is not shy,” said Mohamed El-Erian, Pimco’s chief executive. “When someone says something that someone disagrees with, they immediately say, ‘I disagree with that.’ There isn’t an ‘Oh, I’m going to be ultra-polite to you even though you’re saying something silly.’ “

“You have to have a pretty thick skin to work here,” Seidner said later. “You should expect to come in here three or four times out of 10 and get beat up.”

Co-pilot i Skagen Global, Omid Gholamifar, ble også intervjuet av Stavanger Aftenblad i 2007. Her sier han blant annet følgende:

Hva er det som er så fascinerende med kapitalforvaltning?

- Du vet, vi mennesker er jo ikke født til å være kapitalforvaltere. Våre hjerner, vår kropp, er fortsatt utstyrt for å takle utfordringer som ulv og bjørn, å overleve i naturen. Der er det viktig å kunne flykte når en fare truer. I finansmarkedet finner vi denne tendensen igjen når det oppstår kollektiv panikk, et krakk. Jeg er fascinert av dem som klarer å overvinne denne tendensen, som går mot strømmen, tenker selv.

- I livet generelt er det fint å være populær, ha venner, oppnå enighet. Som forvalter er det omvendt. Gjør du motsatt av alle andre, søker du de upopulære selskapene, tenker langsiktig og får rett, tjener du penger. Over tid.