11. jul. 2009

Arbeidsmarkedet etter resesjoner i et historisk perspektiv