19. jan. 2010

Bruk av sjekklister i investeringssammenheng

Hjernen vår prosesserer en enorm mengde informasjon daglig og bruker en rekke teknikker for å filtrere ut det som er viktig for å fatte beslutninger. Problemet oppstår når hjernen tar uheldige snarveier relatert til investeringsbeslutninger. Dette er snarveier på det ubevisste nivå som Robert Cialdini kaller for "click, whirr" tendensen vi mennesker har til å reagere hurtig på situasjoner med begrenset informasjon. Et godt eksempel på dette er fight-or-flight responsen som beskriver frykt-mekanismen til oss mennesker og som fikk fullt spillerom en spesiell helg i september 2008. For å motvirke disse kognitive snarveiene kan bruk av sjekklister være et smart verktøy.

Sjekklister har vist seg å dramatisk redusere antall flyulykker og komplikasjoner ved sykehus. Jeg anbefaler alle å lese denne artikkelen i Financial Times av Atul Gawande som omhandler bruk av sjekklister relatert til finansielle beslutninger. Sjekk også Gawandes første artikkel om dette temaet i The New Yorker her. Guy Spier fra Aquamarine Capital blir nevnt i artikkelen og har en glimrende presentasjon om sjekklister som du finner her. Se også dette innslaget som gikk på NRK om bruk av sjekklister ved norske sykehus. Et prosjekt som i vesentlig grad bygger på arbeidet til Gawande.

Atul Gawande var delaktig i utformingen av en sjekkliste til bruk for kirurger i Verdens helseorganisasjon (WHO). Videoen viser her opplæring blant de ansatte ved bruk av sjekklister på et sykehus. Kommer tilbake med en mer omfattende artikkel om bruk av sjekklister ved en senere anledning.Eksempel på en sjekkliste til bruk i investeringssammenheng:

Investment Checklist


Charlie Munger (co-piloten til Buffett i Berkshire) om bruken av sjekklister:

"Checklist routines avoid a lot of errors. You should have all this elementary [worldly] wisdom and then you should go through a mental checklist in order to use it. There is no other procedure in the world that will work as well."