19. jan. 2010

Dan Ariely: Har vi tilstrekkelig kontroll over våre egne beslutninger?

Dan Ariely, forfatteren av boken Predictably Irrational, gir i denne videoen et innblikk i menneskers kognitive begrensninger med empirisk forankring. Sjekk også ut boken Nudge som er relatert til det Ariely beskriver som "default bias". Vi mennesker kjenner ofte ikke våre egne preferanser i tilstrekkelig grad og drar derfor nytte av "heuristikker" eller tommelfingerregler for å fatte beslutninger. Denne evnen til å navigere i et kompleks landskap er selvfølgelig ofte fordelsaktig men kan medføre uheldige beslutninger i investeringsammenheng.