8. jan. 2010

Tweedy Browne besøker ODIN

Legger ut en presentasjon av verdifondet Tweedy Browne. Foredraget ble avholdt under en konferanse i regi av det norske verdifondet ODIN våren 2008. I presentasjonen blir bruk av sjekklister nevnt som et tiltak for å redusere feil i beslutningssammenheng. Dette var et tema jeg berørte i artikkelen "Investor, bli ved din lest" og som jeg vil kommme mer inn på senere.