8. apr. 2010

Boktips fra en amatør

Jeg fikk noen spørsmål på mail som går på konkrete tips til gode bøker innenfor investing. Nå er jeg ingen ekspert men jeg kan nevne de bøkene jeg har hatt mye glede av og som jeg prøver å lese om igjen når jeg får mulighet. Den første boken jeg anbefaler er The Intelligent Investor av Benjamin Graham. Her legges fundamentet for investing og den korrekte tilnærming investor bør ha til markedet. Skaff gjerne den oppdaterte utgaven av Jason Zweig. Sjekk også boken Value Investing av Bruce Greenwald som presenterer mye av det samme på en mer intuitiv måte og er veldig god på strategisk analyse og asset valuation. Andre bøker jeg anbefaler er Margin Of Safety av Seth Klarman som i likhet med Intelligent Investor er en bok som går på hvordan investor bør tenke i forhold til markedet. Les også boken bestående av aksjonærbrev fra Warren Buffett av Lawrence Cunningham. De noe eldre brevene fra Buffetts partnership i perioden 1959-1969 kan du lese gratis.

Andre bøker som jeg har hatt stor glede av den siste tiden er The New Finance av Robert Haugen. Denne boken fant jeg på pensumlisten til Joel Greenblatt som blant annet underviser på Columbia Business School. Haugen tar en mer kvantitativ tilnærming til investing og presenterer blant annet en flerfaktor modell som har gitt svært gode resultater ved backtesting på historisk data. I motsetning til Greenblatts "Magic formula" - som i praksis er en tofaktor modell, består Haugens modell av 71 faktorer. Andre viktige bidrag fra boken er en analyse av hvordan kompleksitet (ikke beh.finance) og unike interaksjoner mellom investorer fører til overreaksjon og et ineffisient marked. Boken burde vært obligatorisk pensum for alle finansstudenter, noe jeg imidlertid håper aldri skjer. Fullførte også nylig boken Your Money and Your Brain av Jason Zweig. Her presenteres de siste funnene innenfor "neuroeconomics" som er en spennende hybrid av psykologi, økonomi og neuroscience. Mange av funnene i boken fungerer som gode forklaringsvariabler til anomaliene som klassisk finans sliter med å forklare.

Les ellers så bredt som du kan innenfor de store disiplinene og utvid horisonten din. Mark Twain sa: "to a man with a hammer everything looks like a nail". Ikke gjør samme feilen som mange av samfunnsforskerne i Eia-programmet Hjernevask (tilsynelatende) begår - oppnå en bedre forståelse av virkeligheten ved å ha flere verktøy tilgjengelig i verktøykassen...