26. jun. 2010

Li Lu: Berkshire Hathaways fremtidige CIO?

Warren Buffett skal angivelig ha uttalt at det kun er tre investorer han ville investert kapital hos hvis han valgte å pensjonere seg i dag.  Disse investorene er Seth Klarman fra Baupost Group, Greg Alexander fra Sequoia Fund og Li Lu fra Himalaya Capital Management. Denne tillitserklæringen gjør det interessant å studere disse investorene nærmere. Ettersom jeg allerede har skrevet en del om Seth Klarman, tar vi for oss investoren Li Lu denne gang. Li Lu er tidligere student ved CBS og skal etter eget utsagn ha konvertert til value investing etter å ha hørt Warren Buffett holde et foredrag om sin investeringsfilosofi. I dag forvalter han bl.a. kapital for Charlie Munger og har spilt en nøkkelrolle i forhold til Berkshire Hathaways inntreden i selskapet BYD. På bakgrunn av dette spekuleres det også i om Li Lu er en av CIO kandidatene i Berkshire. Jeg anbefaler alle å ta en grundig kikk på det som min venn Joe Koster har linket til om Li Lu her. Forelesningen på CBS i 1996 og april 2010 anbefales.