23. des. 2010

God jul: Dan Ariely - Fristelser og selvkontroll

Dan Ariely tar for seg noen enkle grep som kan hjelpe oss til å motstå fristelser og utøve bedre selvkontroll. Forskere innenfor atferdsøkonomi omtaler dette temaet som "hyperbolic discounting" og er interessant fordi det (kan) forklare hvorfor og hvordan vi mennesker bl.a. systematisk utsetter viktige beslutninger.

Løsningen til Ariely som han beskriver i foredraget:Kilde: Dan Ariely