5. mar. 2011

Robert Sapolsky: Are Humans Just Another Primate?


Et veldig interessant foredrag av primatolog og nevrobiolog Robert Sapolsky. I foredraget argumenterer han for hvorfor vi mennesker slett ikke er så unike og at vi deler mange grunnleggende genetiske så vel som nevrobiologiske trekk med resten av dyreriket. Han går kategorisk gjennom en del domener der han peker på likheter men også der hvor vi mennesker har visse unike trekk. Sapolsky er temmelig unik og begavet selv i hans måte og evne til å formidle et kompleks tema i forståelige termer med glødende engasjement. Noen kaller han "The John Lennon of neurobiology/primatology" og det forundrer meg ikke etter å ha sett dette foredraget. Spesielt delen om dopamine, anticipation og reward og runden med Q&A på slutten er spennende saker. I delen om dopamine/anticipation of reward peker han, med et snev av humor, på et spesielt domene vi mennesker er temmelig unike:

"...humans have this astonishing ability to keep the dopamine levels up for decades and decades waiting for the reward... sometimes we can maintain it with a belief system where the reward doesn`t come in our lifetime, the reward comes after our death, the reward comes in our afterlife... - and there is no monkey out there who is willing to lever press all the time because of what St. Peter is going to think down the line".

Så hva er linken til investing? Dopamine og hele reward systemet til mennesket forteller jo mye om hvorfor overreaksjon oppstår i markedet, hvorfor vi har vanskelig for å bake inn skepsis når muligheten for stor gevinst er til stede (kanskje med lav sannsynlighet men det betyr ingenting for anticipation curcuitry). Hva hvis? Hva hvis Algeta treffer blink? Bryr vi oss om sannsynlighetene og prosessene underveis før et mulig kommersielt gjennombrudd? Nei, seeking og dopamine-produksjonen i hjernen vår visker ut all form for skepsis og objektivitet. Se forresten linken til innlegget jeg skrev om Facebook nedenfor.

Hele foredraget finner du her. De delene av foredraget jeg fant ekstra interessante var:

- Chapter 02. Comparing Humans to Other Animals
- Chapter 8. Gratification and Anticipation in Humans and Primates
- Chapter 16. Q1: Classifying What Makes Humans Unique
- Chapter 24. Q9: Humans and Group Action
- Chapter 25. Q10: The Role of Genetics in Human Uniquenes

Se også foredraget med tittelen "The Uniqueness of Humans" som jeg postet tidligere der han kjører mye av det samme manuset.

Introduksjon via Fora.tv:

Dr. Robert Sapolsky discusses his work as professor of biology and neurology at Stanford University and as a research associate with the Institute of Primate Research at the National Museum of Kenya. His enviable gift for storytelling led the New York Times to print, "If you crossed Jane Goodall with a borscht-belt comedian, she might have written a book like A Primate's Memoir." Dr. Sapolsky's account of his early years as a field biologist. He is sure to dazzle and delight with tales of what it means to be human.

Via Wikipedia:

A neuroendocrinologist, he has focused his research on issues of stress and neuronal degeneration, as well as on the possibilities of gene therapy strategies for protecting susceptible neurons from disease. Currently, he is working on gene transfer techniques to strengthen neurons against the disabling effects of glucocorticoids. Sapolsky also spends time annually in Kenya studying a population of wild baboons in order to identify the sources of stress in their environment, and the relationship between personality and patterns of stress-related disease in these animals. More specifically, Sapolsky studies the cortisol levels between the alpha male and female and the subordinates to determine stress level. An early but still relevant example of his studies of olive baboons is to be found in his 1990 Scientific American article, "Stress in the Wild".[3]

Andre foredrag av Robert Sapolsky (har kun sett førstnevnte selv):

The Uniqueness of Humans (37 mins)
Depression
Stress, Neurodegeneration and Individual Differences (1 hour 19 mins)
Toxoplasmosis (37 mins)
The Origin of Religion (9 mins + 10 mins)