17. aug. 2011

ODIN Konferansen 2011

ODIN forvaltning holdt sin årlige konferanse forrige uke på Thon Hotell Ullevål. Her hadde bl.a. Whitney Tilson fra T2 Partners LLC et foredrag som omhandlet makroutsikter og viktige funn innenfor atferdsfinans. Jarle Sjo, ansvarlig forvalter av fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, hadde også et innlegg der han snakket om utsiktene innenfor shipping og offshore. Klikk på linkene for nedlasting av foilene som ble brukt.

Tilson hadde en del interessante refleksjoner rundt et begrep som kalles for "decision fatigue" som går på selvkontroll og beslutningsprosesser. Utgangspunktet for denne diskusjonen var en artikkel i New York Times som kan være verdt å studere nærmere. Boken som ligger til grunn for artikkelen finner du her og er skrevet av Roy F. Baumeister.

Alice Schroeder som skrev den offisielle biografien til Buffett har også noen refleksjoner rundt artikkelen som du finner her.
---------------

Under fjorårets konferanse hadde Robert Wyckoff fra Tweedy Browne en presentasjon som du finner her.